Diller

Üst Menu

User menu

Genel Bilgiler

Varlık 2.png

TÜBİTAK 2237-Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı

 

Etkinliğin Amaç ve Kapsamı

1. TÜBİTAK ARDEB, TEYDEB, UİDB Programlarının Tanıtımı

2. Çok Disiplinli Araştırma Projesi ve Çok Disiplinli Ar-Ge Sistematiği Kavramları

3. Çok Disiplinli Araştırma Projelerinde Teknoloji Hazırlık Seviyelerinin Önemi

4. Çok Disiplinli Araştırmalara Yönelik Cost, Horizon 2020, İkili İşbirliği Proje Örneklerinin Verilmesi

5. Çok Disiplinli Araştırma Projelerinde Araştırma Geliştirme İçeriği Bileşenlerinin Hazırlanması 

6. Çok Disiplinli Araştırma Projelerinde İkişki Yönetimi, Veri Akışları ve Kontrol Yöntemleri

7. Çok Disiplinli Araştırma Projelerinde İş-Zaman Yönetimi, Finansman Yönetimi, Ekip Yönetimi

8. Teorik Olarak Verilen Derslerin Tamamının Uygulaması, Uygulamalı Proje Değerlendirme ve Geribesleme

 

Etkinlik Afiş

 

Türkçe